Paperway Game

Like6 Dislike2

Paperway Description

Rating:   75% with 8 votes
Paperway - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Xe máy của bạn sau con trỏ của bạn. Như bạn dệt thông qua giao thông! Cố gắng đạt đến cuối đường trước khi giấy shredder bị bạn! Sử dụng chuột để tương tác.

Share your Paperway tips and tricks!