Paperway Game

Like6 Dislike2

Paperway Description

Rating:   75% with 8 votes
Paperway - เกมจักรยาน - เกมรถ

รถมอเตอร์ไซด์ของคุณต่อเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่คุณสานผ่านการจราจร! พยายามที่จะถึงจุดสิ้นสุดของถนนก่อนที่จะหั่นกระดาษทำให้คุณได้รับใช้เมาส์เพื่อโต้ตอบ

Share your Paperway tips and tricks!