کامیون مگا Game

Like47 Dislike12

کامیون مگا Description

Rating:   79.66% with 59 votes
کامیون مگا - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

ما شما را ارائه بازی کامیون مگا. درایو مگا کامیون حرفه ای و بهترین کار خود را به عنوان یک راننده کامیون سنگ. شما باید ماموریت های آنها را با موفقیت کامل کنید و سعی کنید به ادامهی بازی در یک زمان کوتاه است. شما می توانید همه آنچه راننده فوق العاده شما با در نظر گرفتن نقاط بالا از بازی نشان می دهد. موفق باشید! کنترل: کلید های arrow به رانندگی کنید.

Share your کامیون مگا tips and tricks!