ساخت و ساز شهر حمل و نقل Game

Like87 Dislike66

ساخت و ساز شهر حمل و نقل Description

Rating:   56.86% with 153 votes
ساخت و ساز شهر حمل و نقل - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

اگر دوست دارید 4X4 هیولا بازی کامیون های سنگین این یک چالش مناسب برای شما است. ارائه لوله های در 12 سطح شدید با یک کامیون بزرگ قدرتمند به همراه دو تریلر متصل شده است. بازی 'هدف است برای ارائه برخی از لوله های به سایت ساخت و ساز. و این موفق به کسب تی 'تواند آسان چون جاده محل ساخت و ساز ظروف سرباز یا مسافر است. همه نوع موانع در راه خود را وجود دارد. ثابت کنید یک راننده متخصص و از آن لذت ببرید در همان زمان با این چالش محموله جدید. کنترل: استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل کامیون خود را.

Share your ساخت و ساز شهر حمل و نقل tips and tricks!