Box10 رالی Game

Like23 Dislike5

Box10 رالی Description

Rating:   82.14% with 28 votes
Box10 رالی - بازی های مسابقه ماشین - بازی های ماشین

Box10 رالی بازی ماشین برای طرفداران جاده خاموش و ماشین آلات خرد است. چهار اتومبیل های موجود را انتخاب کنید هر کدام با آمار خود را در سه حالت مختلف بازی وجود دارد. استفاده از کلید های arrow به از طریق آهنگ حرکت و اگر شما را فشار دهید نوار فضا که پس از آن نیترو خود را که به شما کمک می سریعتر تبدیل فعال. در این بازی شما می توانید در اطراف مسیر مسابقه و تنظیم بار دامان، شما می توانید آهنگ های تمرین و شما می توانید در برابر سه اتومبیل های دیگر نژاد و ببینید اگر شما می توانید به سطح بعدی دریافت کنید!

Share your Box10 رالی tips and tricks!