Đêm Zombie Madness 2 Game


Loading...
Like4 Dislike1

Đêm Zombie Madness 2 Description

Rating:   80% with 5 votes
Đêm Zombie Madness 2 - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Shoot cách của bạn thông qua các mối đe dọa zombie! Undead sẽ cố gắng để ngăn chặn bạn, nhưng bạn có hỏa lực để thổi họ lên miếng. Xem ra cho xe ô tô đậu và những trở ngại khác - chiếc xe của bạn có thể mất một số lượng hạn chế thiệt hại.

Share your Đêm Zombie Madness 2 tips and tricks!