Gỗ Dụng cụ cầm tay Mania Game


Loading...
Like23 Dislike10

Gỗ Dụng cụ cầm tay Mania Description

Rating:   69.7% with 33 votes
Gỗ Dụng cụ cầm tay Mania - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Kiểm soát Lumberjackmobile xung quanh bản đồ và bắt đầu chặt cây. Mỗi bản ghi là trị giá 50 đô la và bạn sẽ phải đạt được một số tiền nhất định của số tiền trên mỗi cấp để có thể vượt qua nó. Chỉ có một số cây trên mỗi bản đồ được đánh dấu là gỗ trong tương lai. Khi bạn nhận được gần một cây bấm nút Z và bạn sẽ kích hoạt một trò chơi mini cắt cây vào cuối năm mà cây được đánh dấu sẽ được cắt và đặt trên Lumberjackmobile.

Share your Gỗ Dụng cụ cầm tay Mania tips and tricks!