Wheelie vua Game


Loading...
Like0 Dislike0

Wheelie vua Description

Wheelie vua - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Wheelies dường như là điều duy nhất mà đứa trẻ có thể làm một cách nhất quán. Khi bạn 'lại lái xe xung quanh thị trấn, bạn ' lại bị ràng buộc để xem những đứa trẻ cố gắng động viên trượt băng và không làm các kickflip tương tự hơn và hơn nữa. Tại sao don 't những đứa trẻ chỉ nhận được một chiếc xe đạp và bắt đầu làm một số wheelies awesome? Sử dụng chuột của bạn để thử nó cho mình.

Share your Wheelie vua tips and tricks!