Wacky Races Quốc lộ Heroes Game


Loading...
Like6 Dislike1

Wacky Races Quốc lộ Heroes Description

Rating:   85.71% with 7 votes
Wacky Races Quốc lộ Heroes - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Exprience tất cả các hành động vô lý của Wacky Races cho chính mình! Hãy đua vòng quanh sân như Penelope Pitstop, Peter Perfect, Dastardly và Mutley, nhóm Twosome hoặc IQ khủng khiếp, bỏ bom và thu thập quyền lực để giành được lợi thế. Bóp theo cách của bạn để phía trước và xem bạn có thể giữ cho ba vòng!

Share your Wacky Races Quốc lộ Heroes tips and tricks!