Xe Vintage Sự khác biệt Game


Loading...
Like33 Dislike6

Xe Vintage Sự khác biệt Description

Rating:   84.62% with 39 votes
Xe Vintage Sự khác biệt - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Chúng tôi có nhiều hình ảnh với chiếc xe Vintage đẹp. Nhưng mỗi hình ảnh có một số khác biệt. Công việc của bạn là để tìm thấy năm khác biệt trong hai hình ảnh trước khi thời gian chạy out.If bạn nhấn năm lần trong chỗ sai, bạn sẽ mất đi. Đối với mỗi cấp độ bạn có 2 phút. Tìm tất cả các năm khác biệt ở mỗi cấp trước khi thời gian chạy out.Use chỉ con chuột của bạn để chơi game này.

Share your Xe Vintage Sự khác biệt tips and tricks!