Carbon Vintage Game


Loading...
Like0 Dislike0

Carbon Vintage Description

Carbon Vintage - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Du lịch trở lại trong thời gian, ăn cắp xe ô tô cũ từ một nhà để xe. Lái xe của bạn với các phím mũi tên. Sử dụng thanh không gian để tắt ánh sáng vào. Khi xe của bạn đã hết nhiên liệu, nhấp vào liên tục để lại nhiên liệu nó. Không có trình điều khiển sinh viên, xin vui lòng!

Share your Carbon Vintage tips and tricks!