Cuối cùng Dirtbike USA Game


Loading...
Like7 Dislike6

Cuối cùng Dirtbike USA Description

Rating:   53.85% with 13 votes
Cuối cùng Dirtbike USA - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Motocross đua dirtbike tốt nhất của mình, lần này hành động Dirt xe đạp tại Mỹ. Đua dirtbike của bạn qua một loạt các khóa X 40 moto với đu, đăng dốc, thùng, bài viết, quy mô vật lý phức tạp dựa trên hành động để vượt qua. Nạc trở lại và chuyển tiếp vào chiếc xe đạp để làm wheelies mặt trước và sau yo giúp bạn qua những trở ngại. Vật lý tuyệt vời và xử lý xe đạp sẽ giúp bạn có được đến cuối cấp.

Share your Cuối cùng Dirtbike USA tips and tricks!