Turbo xe Game


Loading...
Like4 Dislike4

Turbo xe Description

Rating:   50% with 8 votes
Turbo xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Nhanh chóng có được số điểm cao nhất mà bạn có thể. Chọn một trong ba chiếc xe mà bạn muốn đến công viên với trong Turbo xe. Khi bạn chọn xe của bạn, mục tiêu của bạn là để nhanh chóng đậu xe ở chỗ đậu xe trên bản đồ. Một khi bạn công viên thành công ở một chỗ, nhanh chóng lái xe đến đậu ở kế tiếp. Các điểm đỗ xe nhiều hơn bạn có thể nhận được vào, những điểm khác bạn sẽ nhận được! Sử dụng phím mũi tên để lái xe

Share your Turbo xe tips and tricks!