Vận tải đường bộ Zombies Game


Loading...
Like3 Dislike4

Vận tải đường bộ Zombies Description

Rating:   42.86% with 7 votes
Vận tải đường bộ Zombies - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Nó 's cuối cùng đã xảy ra. Các đột biến zombie cuối cùng đã đạt đến những loài lang thang khắp các đường cao tốc. Nhận trong thang máy của xe tải và súng của bạn xuống những con quái vật Undead trong khi bạn và mẹ xế Badass bạn cút ra khỏi Dodge. Chuyển đổi giữa các xe tải để cung cấp cho thời gian bạn bè của bạn để tải lại khi bạn có được một cơ hội để chúng súng xuống! Sử dụng chuột để nhắm và lửa chống lại các zombie chạy. Và bấm phím 1,2,3 để chuyển đổi giữa các xe tải.

Share your Vận tải đường bộ Zombies tips and tricks!