Xe tải 5 Game

Like157 Dislike40

Xe tải 5 Description

Rating:   79.7% with 197 votes
Xe tải 5 - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Lái xe tải từ tính của bạn , lấy một số hàng hóa và tải lên các xe tải lớn để hoàn thành mỗi công việc của bạn . Control: AD để di chuyển, W để nhảy , chuột để kích hoạt các nam châm .

Share your Xe tải 5 tips and tricks!