Xe tải 4 Game

Like63 Dislike23

Xe tải 4 Description

Rating:   73.26% with 86 votes
Xe tải 4 - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Di chuyển các hộp lên xe tải bằng cách sử dụng chuột để điều khiển bộ nạp và cánh tay từ trong trò chơi đố vui.

Share your Xe tải 4 tips and tricks!