Transformers trò chơi: Bảo vệ thành phố Thái Game


Loading...
Like237 Dislike83

Transformers trò chơi: Bảo vệ thành phố Thái Description

Rating:   74.06% with 320 votes
Transformers trò chơi: Bảo vệ thành phố Thái -  - Trò chơi xe ô tô

Họ là Transformers trong ngụy trang, nhưng phải thể hiện bản thân để bảo vệ vương miện City từ các Decepticons rơi xuống từ bầu trời, bắt các kẻ thù. Màu vàng Autobot Bumblebee, Strong mạnh mẽ, nhanh nhất trong số họ tất cả các tên Sideswipe hoặc thậm chí Grimlock, tất cả có sẵn để được lựa chọn, chỉ có một tại một thời điểm nhưng không giới hạn các lựa chọn đầu tiên, để tấn công các nhân vật phản diện và bảo vệ thị trấn. Nhận được chúng lồng bên trong và don t để cho con người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này mà đến với họ không mời và dường như được dùng quá lâu. Sử dụng chuột để bắn và phím WASD để di chuyển.

Share your Transformers trò chơi: Bảo vệ thành phố Thái tips and tricks!