Transformers trò chơi: KRE-O Thủ VS Zombies Game


Loading...
Like52 Dislike25

Transformers trò chơi: KRE-O Thủ VS Zombies Description

Rating:   67.53% with 77 votes
Transformers trò chơi: KRE-O Thủ VS Zombies -  - Trò chơi xe ô tô

Bảo vệ thành phố của bạn chống lại một cuộc xâm lược zombie với Optimus Prime! Bắn tất cả các zombies càng nhanh càng tốt trước khi người khác đang bị nhiễm virus.

Share your Transformers trò chơi: KRE-O Thủ VS Zombies tips and tricks!