Transformers trò chơi: Thức ăn Grimlock Game


Loading...
Like55 Dislike22

Transformers trò chơi: Thức ăn Grimlock Description

Rating:   71.43% with 77 votes
Transformers trò chơi: Thức ăn Grimlock -  - Trò chơi xe ô tô

Grimlock là đói! Quăng anh ta một số ấu trùng. Hôm nay bắt 's là Vehicons, yêu thích của mình! Làm thế nào nhiều Decepticons bạn có thể ăn Grimlock trong 60 giây? 3 liên tiếp được bạn điểm thưởng Dinoforce!

Share your Transformers trò chơi: Thức ăn Grimlock tips and tricks!