Transformers trò chơi: Battle for the Matrix Game

Like206 Dislike87

Transformers trò chơi: Battle for the Matrix Description

Rating:   70.31% with 293 votes
Transformers trò chơi: Battle for the Matrix -  - Trò chơi xe ô tô

Chơi như Optimus Prime hoặc Bumblebee và tiêu diệt tất cả các Decepticons! Thu thập vũ khí thay thế, đạn, điểm thưởng và sức khỏe cùng các cách để tăng gameplay.

Share your Transformers trò chơi: Battle for the Matrix tips and tricks!