Transformers trò chơi: Battle for Energon Game


Loading...
Like134 Dislike58

Transformers trò chơi: Battle for Energon Description

Rating:   69.79% with 192 votes
Transformers trò chơi: Battle for Energon -  - Trò chơi xe ô tô

Kiểm tra sức mạnh của Vách ngăn 's tấn công nghiền trong trò chơi này. Sử dụng Vách ngăn 's blasters để tiêu diệt Eradicons từ cự ly xa và phá hoại bóng cho tác động tầm ngắn để tiêu diệt bất kỳ cửa ra vào.

Share your Transformers trò chơi: Battle for Energon tips and tricks!