Tractor Racer Game


Loading...
Like10 Dislike4

Tractor Racer Description

Rating:   71.43% with 14 votes
Tractor Racer - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Chào mừng ở Canada, nơi người nông dân nổi tiếng nhất sống trong vũ trụ. Billy bò là một nông dân nổi tiếng của 24 tuổi và vào một ngày anh quên đóng xe tải của mình với tất cả các bắp của mình, bây giờ lên của nó với anh ta để thu thập tất cả các bắp ông đã mất từ ​​chiếc xe của mình. Bạn có thể giúp Billy bò và trả lại tất cả bắp của mình? Chúc may mắn phím Farmer !! mũi tên để lái xe máy kéo.

Share your Tractor Racer tips and tricks!