Kéo xe tải Game


Loading...
Like105 Dislike28

Kéo xe tải Description

Rating:   78.95% with 133 votes
Kéo xe tải - trò chơi đua xe - Trò chơi xe ô tô

Kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là để kéo xe bị hỏng và các loại xe khác đến nhà để xe trước khi thời gian chạy ra ngoài. Bạn chỉ có ba cơ hội để sử dụng, chiếc xe tải của bạn và ngăn hồ xe hơi, do không sụp đổ và nâng cấp xe của bạn sau mỗi cấp độ.

Share your Kéo xe tải tips and tricks!