Gỗ Xe tải Driver 2 Game


Loading...
Like12 Dislike3

Gỗ Xe tải Driver 2 Description

Rating:   80% with 15 votes
Gỗ Xe tải Driver 2 - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn làm việc trong một số công ty hậu cần như một người lái xe của chiếc xe tải. Hãy thử để cung cấp gỗ cho khách hàng trong thời gian để được trả tiền nhưng phải cẩn thận trên các con đường. Không làm tổn hại xe tải xe tải của bạn.

Share your Gỗ Xe tải Driver 2 tips and tricks!