The Simpsons Bmx game Game


Loading...
Like11 Dislike7

The Simpsons Bmx game Description

Rating:   61.11% with 18 votes
The Simpsons Bmx game - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Nhận được trên một Bmx với Bart bằng cách thực hiện điên tricks.The hơn flips stunts lớn và bạn thực hiện tốt hơn bạn có điểm số và những điểm khác bạn sẽ gain.Controls: Up / Down Arrow Keys - Di chuyển. Còn lại / Right Arrow Keys - Balance. Nhập / Spacebar - Change Direction. 1-8 - Thực hiện thủ thuật.

Share your The Simpsons Bmx game tips and tricks!