Bể Shootout Game


Loading...
Like29 Dislike12

Bể Shootout Description

Rating:   70.73% with 41 votes
Bể Shootout - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Bồn loạt đá luân lưu là một kỹ năng trò chơi thú vị dựa chụp. Phá hủy tất cả các lô cốt để giết chết người khủng bố ẩn trong họ. Điều khiển: Sử dụng chuột để thiết lập tốc độ và hướng của quả bom để theo đuổi các mục tiêu thành công. Bạn sẽ nhận được bom hạn chế cho mỗi cấp để sử dụng chúng một cách khôn ngoan để giành chiến thắng nó.

Share your Bể Shootout tips and tricks!