Supers Bike Challenge Game


Loading...
Like67 Dislike19

Supers Bike Challenge Description

Rating:   77.91% with 86 votes
Supers Bike Challenge - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Đua siêu xe đạp của bạn và thách thức các tay đua khác trên chủng tộc của bạn để kết thúc dòng. Các xe đạp trong trò chơi này là tuyệt vời. Hoàn thành top 3 để mở khóa các cấp độ tiếp theo. A / D hoặc Left / Right: Chỉ đạo, W / Up: Tăng tốc. S / Down: phanh. X / N: Turbo (Cạo đầu gối trên sàn để tăng mét tuabin Bấm nút để sử dụng tuabin khi nó 's đầy đủ.)

Share your Supers Bike Challenge tips and tricks!