Siêu xe thế giới 2 Game

Like33 Dislike20

Siêu xe thế giới 2 Description

Rating:   62.26% with 53 votes
Siêu xe thế giới 2 - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Siêu xe thế giới 2 là một bãi đậu xe khó khăn từ Candystand. Mục đích của trò chơi là để đậu xe tại các điểm khác nhau trước khi thời gian chạy ra ngoài. Lái xe của bạn với các phím mũi tên. Nhiều Fun với thế giới 2 siêu xe!

Share your Siêu xe thế giới 2 tips and tricks!