Siêu Ô tô xe 2 Game


Loading...
Like192 Dislike75

Siêu Ô tô xe 2 Description

Rating:   71.91% with 267 votes
Siêu Ô tô xe 2 - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn có nghĩ rằng bạn là một người lái xe tốt? Bạn có nhiều kỹ năng lái xe tuyệt vời? Nếu câu trả lời là có, chanllenge trò chơi này. Bạn cần phải đỗ xe ở đúng nơi mà không bị rơi bất cứ điều gì khác. Nếu bạn nhấn một cái gì đó khác, bạn sẽ mất máu. Khi máu của bạn là trống rỗng, bạn sẽ mất các trò chơi. Nhận được xe của bạn và có một thời gian tốt! Điều khiển: Điều khiển: Mũi tên = điều khiển xe

Share your Siêu Ô tô xe 2 tips and tricks!