Stunt chủ Game

Like87 Dislike19

Stunt chủ Description

Rating:   82.08% with 106 votes
Stunt chủ - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Stunt chủ là một trò chơi hành động dựa trên một diễn viên đóng thế. Chọn một chiếc xe đạp hoặc xe hơi và chắc chắn rằng bạn thực hiện mỗi diễn viên đóng thế tốt nhất có thể. Cố gắng rõ ràng tất cả các cấp diễn viên đóng thế.

Share your Stunt chủ tips and tricks!