Đảo Stunt Game


Loading...
Like154 Dislike84

Đảo Stunt Description

Rating:   64.71% with 238 votes
Đảo Stunt - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Đậu xe trên khu vực được đánh dấu và thực hiện một số diễn viên đóng thế như nhảy, vòng lặp, kéo sợi và đánh bại tất cả các cấp để mở khóa các chế độ chuyên môn. Đánh bại tất cả các cấp độ 10 để mở khóa các chế độ chuyên môn. Thưởng thức đồ họa 3D với vật lý tốt, đạt những chiếc xe khác để thực hiện một số vụ nổ, có được điểm số cao nhất để có được 3 sao phím mũi tên: Drive Space: tay lao N: Nitro

Share your Đảo Stunt tips and tricks!