Stunt Bike Phòng Game


Loading...
Like17 Dislike8

Stunt Bike Phòng Description

Rating:   68% with 25 votes
Stunt Bike Phòng - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Stunt Bike Deluxe là một loại xe đạp bụi bẩn trò chơi, nơi bạn có thể chọn từ 6 loại xe khác nhau. Có được đến cuối của khóa học mà không rơi, nhanh hơn bạn làm nhiên điểm số càng cao, bạn sẽ nhận được. Bạn bắt đầu với chỉ có hai xe một chiếc xe đạp và một quad. Khi bạn tiến bộ thông qua các cấp độ bạn mở khóa nhiều bikes.Up / Down để di chuyển, trái / phải để nghiêng.

Share your Stunt Bike Phòng tips and tricks!