Stop The Bus Game


Loading...
Like17 Dislike5

Stop The Bus Description

Rating:   77.27% with 22 votes
Stop The Bus - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Một trò chơi thẻ vui vẻ nơi bạn cố gắng để có được càng gần 31 càng tốt. Bạn cần phải hoặc phù hợp với cùng một bộ hoặc nhận được ba của một loại cho 30 điều khiển: chuột để điều khiển trò chơi. Đọc trong hướng dẫn trò chơi.

Share your Stop The Bus tips and tricks!