Chỗ đậu xe Game


Loading...
Like5 Dislike1

Chỗ đậu xe Description

Rating:   83.33% with 6 votes
Chỗ đậu xe - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Chỗ đậu xe là một trò chơi kỹ năng lái xe mát mẻ. Sử dụng kỹ năng lái xe của bạn để cơ động xung quanh quá trình không gian trở ngại. Để vượt qua một cấp và di chuyển về cho bạn nhiều di chuyển tàu vũ trụ của bạn từ các khóa học bắt đầu vào chỗ đậu xe màu xanh lá cây. Nghe thông qua 15 nhiệm vụ và cố gắng để đậu lên nhanh như bạn có thể. Xem ra cho các tiểu hành tinh di chuyển về phía trước - mũi tên lên Di chuyển trở lại - xuống mũi tên rẽ trái - mũi tên trái rẽ phải - mũi tên bên phải

Share your Chỗ đậu xe tips and tricks!