Không gian đậu xe cẩu Game


Loading...
Like3 Dislike3

Không gian đậu xe cẩu Description

Rating:   50% with 6 votes
Không gian đậu xe cẩu - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn đang trên đường của bạn để khám phá một hành tinh nước ngoài trong một hệ thống năng lượng mặt trời mới và bạn phải sử dụng cần cẩu của bạn để lấy mẫu. Luôn xem thời gian của bạn và hoàn thành nhiệm vụ của bạn trước khi nó chạy ra ngoài và phải cẩn thận không để sụp đổ, hoặc bạn có thể phá hủy chiếc xe của bạn. Sau khi thu thập các mặt hàng, bạn sẽ phải sắp xếp chúng trong lọ cụ thể trong một mini-game rất thú vị. Đây cũng là cơ hội của bạn để có được điểm nhiều hơn cho điểm số của bạn. Có một thời gian tuyệt vời!

Share your Không gian đậu xe cẩu tips and tricks!