Sneaky Ranch Game


Loading...
Like21 Dislike17

Sneaky Ranch Description

Rating:   55.26% with 38 votes
Sneaky Ranch -  Games - Trò chơi xe ô tô

********************************** Đây là phần 1 của một loạt nhiều phần! ********************************** Một cơn lốc xoáy đi qua và phá hủy trang trại của bà lén lút 's của bạn. Cô ấy đang làm rất tốt trong bệnh viện. Các công ty bảo hiểm đã 5k cô về những thiệt hại do có hạn. Bây giờ nó 's vào bạn để sử dụng tiền và sửa chữa các trang trại. Bà đang đếm ngày bạn! Chúc may mắn và vui chơi!

Share your Sneaky Ranch tips and tricks!