Slash Zombies Rampage 2 Game

Like17 Dislike5

Slash Zombies Rampage 2 Description

Rating:   77.27% with 22 votes
Slash Zombies Rampage 2 - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Trong năm 2018, đám zombie trên toàn thế giới. Những một mình với chiếc xe tăng của bạn và cách xa cơ sở của bạn, tiêu diệt tất cả! Control: Num 1-6 để thay đổi vũ khí, chuột để bắn.

Share your Slash Zombies Rampage 2 tips and tricks!