Sea Monster xe cẩu Game


Loading...
Like2 Dislike1

Sea Monster xe cẩu Description

Rating:   66.67% with 3 votes
Sea Monster xe cẩu - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Các con quái vật biển đã bắt đầu đi ra khỏi nước và xâm nhập đất. Bạn phải là người cứu thành phố và ném chúng trở lại và bạn có thể làm điều này với một cần cẩu. Bạn sẽ phải lái xe và công viên một cách chính xác, mà không bị rơi nó, tìm những con quái vật biển, nhặt lên và ném chúng trong nước như xa như bạn có thể. Bạn sẽ phải làm tất cả điều này trước khi thời gian chạy ra ngoài. Các cấp độ như bạn tiến bộ trong các trò chơi sẽ trở nên khó khăn hơn. Có một vụ nổ!

Share your Sea Monster xe cẩu tips and tricks!