Santa xe tải Game


Loading...
Like5 Dislike1

Santa xe tải Description

Rating:   83.33% with 6 votes
Santa xe tải - Trò chơi đua xe oto - Trò chơi xe ô tô

Ông già Noel không thể phân phát quà của ông về thời gian. Giải pháp duy nhất của ông là để gọi Santa xe tải. Với các kỹ năng và kinh nghiệm ở Santa xe tải nó có thể cung cấp tất cả các mặt trên thời gian không có vấn đề mà học hay thời tiết. Ông sẽ kết thúc công việc. Và đoán ai là người lái xe? BẠN! Không Hướng dẫn cung cấp

Share your Santa xe tải tips and tricks!