Pro Bãi đỗ xe Game


Loading...
Like4 Dislike0

Pro Bãi đỗ xe Description

Rating:   100% with 4 votes
Pro Bãi đỗ xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Pro Bãi đỗ xe là một bãi đậu xe thành phố trò chơi mà là khác nhau của trò chơi bãi đậu xe khác, bởi vì bạn có một số nhiệm vụ bạn phải hoàn thành, và sau khi một bãi đậu xe chính xác, bạn tiếp tục ở bên cạnh từ chính xác giống place.Use phím mũi tên để lái xe của bạn, và không gian để phanh.

Share your Pro Bãi đỗ xe tips and tricks!