Sở cảnh sát đậu xe Game


Loading...
Like3 Dislike3

Sở cảnh sát đậu xe Description

Rating:   50% with 6 votes
Sở cảnh sát đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Trong trò chơi mới của chúng tôi các kỹ năng đậu xe là phải! Tại đồn cảnh sát cảnh sát luôn luôn vội vàng và đây là lý do tại sao nơi đậu xe là một mớ hỗn độn. Bạn sẽ phải đậu xe cảnh sát của bạn cố gắng không để đạt bất kỳ chiếc xe khác trên đường, và được precises, công viên ngay tại chỗ đánh dấu! Thời gian ngắn, và điểm số của bạn phụ thuộc vào nó. Va chạm với xe khác, vật khác ở bãi đậu xe sẽ dẫn đến sự mất mát về sức khỏe xe.

Share your Sở cảnh sát đậu xe tips and tricks!