Cảnh sát xe Rage Game


Loading...
Like28 Dislike15

Cảnh sát xe Rage Description

Rating:   65.12% with 43 votes
Cảnh sát xe Rage - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Bạn có thể có nhiều niềm vui hơn lái xe một chiếc xe cảnh sát? Bạn đã bao giờ suy nghĩ về về việc lái xe một chiếc xe cảnh sát trang bị đầy đủ và có khả năng phá hủy tất cả mọi thứ theo cách của bạn. Vì vậy, bắt đầu tiếng còi báo động và bắt đầu chụp. Lái xe và đậu xe vào đúng chỗ và chắc chắn để làm cho nó về thời gian, không để cho bất cứ điều gì ngăn cản bạn vì vậy hãy sử dụng súng máy, cưa máy của bạn và phóng tên lửa tuyệt vời! Sử dụng các phím mũi tên để chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ và ngược lại và không gian để phá vỡ.

Share your Cảnh sát xe Rage tips and tricks!