Cảnh sát khu trục Rush Game


Loading...
Like14 Dislike2

Cảnh sát khu trục Rush Description

Rating:   87.5% with 16 votes
Cảnh sát khu trục Rush - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Điều gì có thể vui hơn lái xe một chiếc xe cảnh sát? Làm thế nào về việc lái xe một chiếc xe cảnh sát trang bị đầy đủ và có khả năng phá hủy mọi thứ trên đường đi của bạn. Vì vậy, thắt dây an toàn và bắt đầu chụp. Lái xe và đậu xe tại chỗ khẩn cấp và chắc chắn để làm cho nó vào thời gian, don 't cho phép bất cứ điều gì ngăn cản bạn vì vậy hãy sử dụng súng máy, cưa máy của bạn và phóng tên lửa tuyệt vời!

Share your Cảnh sát khu trục Rush tips and tricks!