Xe cảnh sát Game

Like30 Dislike7

Xe cảnh sát Description

Rating:   81.08% with 37 votes
Xe cảnh sát - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Giúp cảnh sát lái chiếc xe của mình trên đường đua và giữ tránh đâm xe khác. Mỗi thiệt hại tai nạn xe hơi của bạn. Thu thập nâng cấp trên theo cách của bạn. Chúc may mắn! Điều khiển: phím mũi tên để lái xe.

Share your Xe cảnh sát tips and tricks!