Học viện Cảnh sát Game

Like177 Dislike61

Học viện Cảnh sát Description

Rating:   74.37% with 238 votes
Học viện Cảnh sát - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Hãy suy nghĩ bạn có thể cuộn với 5-O tân binh? Chứng tỏ kỹ năng của bạn trong học viện này khó khăn. 12 phát triển các cấp để thiết lập expertise.Arrow lái xe, WASD của bạn: DriveCtrl: phanh / SteerC: Chuyển chế độ sirenC: Thay đổi camera

Share your Học viện Cảnh sát tips and tricks!