Pokemon Bike Game

Like1 Dislike1

Pokemon Bike Description

Rating:   50% with 2 votes
Pokemon Bike - Trò chơi Xe hai bánh - Trò chơi xe ô tô

Pikachu bị tổn thương và cần phải đi đến trung tâm pokemon. Bạn có thể giúp Ash để mang lại Pikachu đến trung tâm pokemon? Nhanh lên vì nó s sẽ không tốt với Pikachu nhưng xem ra ông không rơi nếu không bạn sẽ làm tổn thương anh nhiều hơn nữa.

Share your Pokemon Bike tips and tricks!