Đậu xe Game


Loading...
Like7 Dislike3

Đậu xe Description

Rating:   70% with 10 votes
Đậu xe - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

et sẵn sàng cho những thách thức lớn nhất bao giờ hết, mắc kẹt trong giao thông sẽ kiểm tra kỹ năng đậu xe bạn đến mức tối đa và kiên nhẫn của bạn. Trò chơi bãi đậu xe này là một cân bằng giữa một lái xe và bãi đậu xe trò chơi, bạn phải vượt qua giữa xe ô tô là một trong rất gần nhau. Vì vậy, hãy patinence và thông minh và bạn sẽ có thể tiếp tục trận đấu. Hãy tận hưởng những thách thức.

Share your Đậu xe tips and tricks!