Công viên máy bay của tôi Game


Loading...
Like6 Dislike3

Công viên máy bay của tôi Description

Rating:   66.67% with 9 votes
Công viên máy bay của tôi - Trò chơi đỗ xe oto - Trò chơi xe ô tô

Đi qua kiểm soát của máy bay. Đậu máy bay ở vị trí chính xác dựa trên các lá cờ quốc gia phù hợp. Sau khi máy bay đã được tải, Hướng dẫn nó vào cất cánh và bay đi là để đạt được points.Mouse - Hãy kiểm soát của máy bay. Phím mũi tên - Hướng dẫn các máy bay.

Share your Công viên máy bay của tôi tips and tricks!