Đỗ máy bay của tôi 2 Game

Like35 Dislike8

Đỗ máy bay của tôi 2 Description

Rating:   81.4% with 43 votes
Đỗ máy bay của tôi 2 - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Kiểm soát không lưu là khó! Planes cần giúp đỡ của bạn để hoàn thành chuyến bay, hành khách thu thập và đưa ra một lần nữa. Quản lý máy bay và lên level cho nhiệm vụ khó khăn hơn, như các tàu sân bay! Điều khiển chuột

Share your Đỗ máy bay của tôi 2 tips and tricks!