Đỗ máy bay của tôi 2 Game


Loading...
Like39 Dislike9

Đỗ máy bay của tôi 2 Description

Rating:   81.25% with 48 votes
Đỗ máy bay của tôi 2 - Other Games - Trò chơi xe ô tô

Kiểm soát không lưu là khó! Planes cần giúp đỡ của bạn để hoàn thành chuyến bay, hành khách thu thập và đưa ra một lần nữa. Quản lý máy bay và lên level cho nhiệm vụ khó khăn hơn, như các tàu sân bay! Điều khiển chuột

Share your Đỗ máy bay của tôi 2 tips and tricks!