Công viên nó 3D: Jets Jumbo Game


Loading...
Like177 Dislike57

Công viên nó 3D: Jets Jumbo Description

Rating:   75.64% with 234 votes
Công viên nó 3D: Jets Jumbo - Other Games - Trò chơi xe ô tô

New York Taxi Giấy phép 3D là ở đây! Nếu bạn yêu thích các phiên bản 2D thì bạn thực sự đang ở trong một điều trị, với tất cả các cấp, đồ họa và chơi trò chơi mới. Thu giấy phép của bạn, thực sự không bao giờ đã rất vui vẻ. Bạn có thể hoàn thành tất cả 18 cấp độ, trên đường băng, dừng lại ở đèn đỏ, đưa khách du lịch xung quanh các trang web. Ngay cả lái xe về phía sau trên một con đường đầy trở ngại?

Share your Công viên nó 3D: Jets Jumbo tips and tricks!